Услуги

  • Техническа консултация- Ние Ви запознаваме с техническите параметри на системите и Ви помагаме в избора на най-подходящото за Вас решение;
  • Проектиране- Проектирането е ключов момент в изграждането на всяка една система. Целта е да се създаде техническо решение, което да отговаря на изискванията за нормално функциониране на системата без отклонения от първоначалните параметри.Това носи не само удовлетворението от един перфектно изпълнен план, но в същото време увеличава живота и надеждността на системата;
  • Инсталиране- Квалифицираният ни екип осигурява качествен и надежден монтаж на Вашата система, съобразен с посочените от Вас изисквания;
  • Въвеждане в експлоатация, оптимизация и настройка на системи- Тази услуга е неизбежна част от всяко едно решение.Нормалното функциониране на обурудването изцяло зависи от първоначалните настройки на системата.В противен случай допуснатите грешки може да се окажат фатални за сигурността на клиента. Услугата е достъпна и за колеги, които използват наше техническо обурудване и имат затруднение с оживяването на системата;
  • Обучения- Организираме специализирани обучения и семинари за дистрибутори относно техническите решения, които предлагаме.Освен това организираме обучение на всеки клиент, който си е закупил система от нас;
  • Сервизно обслужване-гаранционно и извънгаранционно-Специализираният ни сервизен център е оборудван със съвременна техника за извършване на гаранционна и извънгаранционна поддръжка и висококачествен ремонт;
  • Профилактика- Профилактиката намалява до минимум вероятността от сериозни повреди и скъпоструващи ремонти, удължава живота и осигурява по-висока надеждност на системата;
  • Високотехнологични решения за дизайн, печат и персонализация на пластмасови и Безконтактни карти.
© 2010 Полимекс Холдинг ЕООД.