Системите за видеонаблюдение

Системата за видеонаблюдение (CCTV) играе ключова роля в предотвратяването и разкриването на злоумишлени действия на трети лица.

В основата на една такава система е “присъствието” на няколко места едновременно. Възможността един човек да наблюдава няколко различни зони от охранявания обект и да следи как се развиват събитията в тях, е главната причина за въвеждане на системите за видеонаблюдение и анализ. Всеки, който желае наистина да бъде защитен използва специализирана система за наблюдение, запис и видео анализ. Предимството пред обикновената система е възможността за софтуерни настройки на множество параметри, следене и броене на обекти, филтриране, сигнализация при поява на нови обекти, контрол на моторизирана PTZ камера, може да търси и показва на момента точно определени събития, позволят да се взимат действителни решения базирани на информация в реално време. Не на последно място е филтрацията на естествените шумове като силен снеговалеж, мъгла и други подобни.

Обичайно една система за видеонаблюдение се състои от камери,записващо устройство, монитор за наблюдение и софтуер.

Изображението от камерите се предава към записващото устройство или монитора за наблюдение. Може едновременно да се наблюдават изображения в реално време или стари събития, които се съхраняват в паметта на записващото устройство. Чрез софтуерът записите могат да бъдат преглеждани локално или отдалечено през Интернет. Могат да се правят и различни справки като събитията се търсят по дата, час, зона и др.


Ефективността на системата се определя от правилния избор на оборудване, точките за монтиране на видеокамерите, секторите за наблюдение, осветеността на зоната, наличието на препятствия в зрителното поле на камерата и други. Всички тези фактори оказват съществено влияние върху обема и качеството на информацията, достигаща до оператора, т.е на нивото на информационна ефективност на системата.
Системите за видеонаблюдение имат изключително широко приложение във всички сфери на обществения и икономически живот.
 

© 2010 Полимекс Холдинг ЕООД.